Web
Analytics

Vores grundsyn på det spirituelle

Du kan se hver vores syn på regression, sjæle, tidsrejser, fremmedenergier, hekse, forbandelser, flere liv, sjælerejser, spirituelle renselser, voodoo, vildfarne sjæle her

Denne side er nemlig lavet for,at du kan gå ind og se, hvem af os, du harmonerer mest med i forhold til dit syn på de spirituelle kræfter og redskaber.

Som en hurtig nøgle:

  • Er du spirituel tænkende. er du nok mest på linje med Helen og hendes metoder, der ligger tæt op af den gængse litteratur på området. 
  • Er du mere tvivlende på disse områder, vil du nok føle dig mere hjemme i Jan’s tilpassede metoder.

Du kan dog som udgangspunkt trygt vælge os begge to, vi kan nemlig vores håndværk som professionelle hypnoterapeuter

Selvom vi ser meget forskelligt på hvordan og hvorfor helbredelsen med disse redskaber virker, er vi overordnet stort set enige om de grundlæggende ting.

Ingen af os er religiøse i traditionel forstand, men vi har begge en opfattelse af at der er en højere mening i Universet, som vi mennesker ikke helt forstår.

Ligeledes  tænker vi begge, at Universet har love og meget i vores liv er forudbestemt, men med fri vilje til selv at bestemme og ændre.

Endelig er vi begge fuldt og helt overbevist om, at noget i Universet, både i vores liv og under behandlingerne, hjælper, vejleder og beskytter os.

Se det var vores fælles forståelsesramme – men så hører enigheden op:


Helen’s syn på spiritualitet

Helen finder en stærk forståelsesramme i  det som Edith Fiore, William J. Baldwin, Louise Ireland-Frey og Michael Newton beskriver.

Hun accepterer deres forklaringer og beskrivelser af det på den anden side som en sandhed og noget der virkelig eksisterer.

Med tiden har hun mere og mere udviklet helt sin egen opfattelse af hvad sandheden om de åndelige påvirkninger egentlig er.

Men kendetegnende er, at hun både føler et behov for og har en fuldt udbygget forklaringsmodel på den åndelige verden og det hun arbejder med.


Jan’s syn på spiritualitet

Som den tvivler han er, ser Jan mere de 4 forfatteres beskrivelser af den spirituelle verden, som forklaringsmodeller, som er udviklet af mangel på bedre.

Nøjagtig som Biblen og andre religioner forsøger at forklare det vi ikke forstår med billedfortællinger.

Det afgørende er for ham det underbevidste system både i det enkelte menneske, i behandleren og den fælles underbevidste viden, som vi er omgivet af.

Om væsener, ånder, sjæle og fragmenter er virkelige eller bare ligger i det enkelte menneskes underbevidste system, som tro eller overtro ér for ham ligegyldigt.

Det vigtige er at det alt sammen kan opløses hvis man sletter det rituelt på en stærk og virkningsfuld måde.

Få vores nyhedsbrev
Viden,nyheder, gratis materiale og rabatter i vore klinikker
Vi respekterer dit privatliv.