Web
Analytics

Velkommen til Hypnoseværkstedets afdeling for sjæle

Hypnoseværkstedet er først og fremmest kendt for at udføre moderne, effektiv hypnoterapi.

Men ind i mellem arbejder vi også  med andre typer behandlinger.


Her på siden kan du således se hvordan,  især Helen, er kommet ind på at hele og helbrede på  områder, som mange regner for overtro, mystik eller okkulte.

Blandt disse er regressionsterapi, frisættelse af jordbundne sjæle, udrensning & beskyttelse mod forbandelser, tidligere liv m.m.

I hypnoterapiens verden er alle disse områder og metoder dog  vekslet til  mere jordnære redskaber, som du vil kunne se her på siden.

Inspirationskilderne er først og fremmest Edith Fiore, William J. Baldwin, og Michael Newton - Alle tre er anderkendte amerikanske psykologer.

Samt Louise Ireland-Frey, læge og hypnoterapeut.

Disse 4 har, trods deres videnskabelige baggrund, valgt at lukke op for de mere okkulte kræfter i behandlingen.

Dette skyldes ene og alene at de, som os,  har set, at virkningen er enorm.

Disse metoder kan nemlig , på områder hvor vi før løb panden mod en mur, eller ikke følte vi blev helt færdige, skabe rene mirakler.

Du kan herunder læse lidt om metoderne, deres virkemåder og  praksis.

Selvfølgelig er  du også altid mere end velkommen til at ringe maile eller sms'e for at høre nærmere.

Du kan se meget mere om hypnoterapi og Hypnoseværkstedet, som er vores hovedfirma her

Vores vej til sjæleverdenen...

Vi har, i alt hvad vi gør, begge ben dybt plantet i den sønderjyske muld.

Oplevelser, som vi har haft i hypnoterapien, har dog sat en kraftig streg under,at der er mere mellem himmel og jord...
Forstået på den måde, at vi i hypnoterapien har oplevet ting, der ikke umiddelbart kan forklares rationelt.

Vi har mødt klienter, der åbenlyst havde nogen eller noget fremmed i sig, der på en gang var både problemet og løsningen.
Disse iboende kræfter havde på afgørende områder taget over og tappede, styrede eller gjorde selvdestruktiv.

Når vi så symbolsk opløste dem i terapien, forsvandt personens lidelser, uvaner eller trang som dug for solen.

På den baggrund begyndte vi at undersøge disse fænomener nærmere.
Vi kontaktede behandlere, der arbejdede med  områderne.
Samtidig hentede vi alt, hvad vi kunne finde af litteratur, videoer og kurser på engelsk og tysk om området  hjem.

For os er og var det nemlig ikke et spørgsmål om tro eller overtro - men udelukkende, hvad der virker i praksis.

Vi kunne hurtigt se, at de metoder vi undervejs tilegnede os, rent faktisk resulterede i små og store mirakler
Vel at mærke i tilfælde, hvor vi ellers havde givet op med de gængse midler.

Vi to har, som med alt andet, fristes vi til at sige :-), en meget forskellig tilgang til dette område:

• Helen har sat sig grundigt ind i de gængse metoder på området. Tro mod det, som hun har set, læst og lært,  har hun brugt rigtig meget af sin vågne tid på at omarbejde redskaberne til brugbar hypnoterapi.
• Jan ser det mere som en ny billedlig metode, der bearbejder og påvirker underbevidstheden på linje med de andre billedlige hypnoterapeutiske teknikker.      

Se mere ...
tidligere liv

Tilbageførsel til tidligere liv

At føre tilbage til tidligere liv og tidsrejeterapi har meget tilfælles...

Se mere
sjæleterapi

Hypnose, hypnoterapi & sjælehypnose

Se mere

Udrensning af negative kræfter

Se mere
svingninger

Pendulering og Ideomotor-refleks

Se mere
tidligere liv terapi

Regressionsterapi, tidsrejseterapi & Sjælerejser

Se mere
sjælehjælp

Frigørelse af vildfarne sjæle og fragmenter

Se mere
få hjælp mod forbandelser

Rensninger ved hekseri, forbandelser og voodoo

Se mere

Sådan foregår behandlingen

Som i resten af Hypnoseværkstedet er al behandling også på dette område bygget op over hypnose & hypnoterapi.

Det vil sige, at du først bliver lagt i trance - vi  går så ind i din underbevidsthed og finder svarene, renser ud og forankrer løsningerne.

Alle behandlinger, bortset fra der, hvor sikrer dig mod forbandelser og anden ondskab, bygger på et rent positivt grundlag.

Således er det altid vores udgangspunkt, at  der er noget godt i alt ondt og det gode altid i sidste ende er stærkere end det onde i universet.

Derfor føres det de negative kræfter også væk fra klienten op i det universelle lys og renses.

Herunder kan du se, hvad der specifikt gælder for de enkelte delområder i SjæleVærkstedet.

Regressionsterapi/Tidsrejseterapi

Denne behandlingsform fører dig hypnotisk tilbage til tidligere liv og livet mellem livene, der er mellemstadier.
Hensigten er altid at ændre det, der plager dig i nutiden.
Behandlingsmetoden er en slags videreføring af det vi i hypnoterapien også kalder Regression ( Indre Barn)
Her fører metoden dig  kun  tilbage i det her liv. 


 Se mere...

Sjæleudrenselse

Behandlingen foregår hypnotisk ved, at der på det underbevidste plan under hypnosen, skabes kontakt til den falske energi, der er havnet i klientens krop.
Den overtales så til at forlade sin værtsperson og komme op i lyset, som det var meningen fra starten, da den blev hængende ved en fejl.


Se mere...

Fjernelse af fragmenter og fremmedenergier

Disse fjernes på samme måde vildfarne sjæle.
Nemlig ved at vi i hypnosen tager kontakt til det fremmede i værtskroppen enten ved at spørge klienten direkte i trancen.
Enten ved at bruge hypnotisk ideo-motor-teknik (fingerreflekser) eller ved pendulering.
Når påvirkningen er fundet, neutraliseres & fjernes den ved at føre den op i det rensende lys med klientens hjælp.


Se mere...

Rense & beskytte mod forbandelser og negative påvirkninger

Også her anvendes de hypnotiske teknikker.
Personen afsøges i trancen for de tråde som negative personer og kræfter har lagt ind i dem.
De befries for trådene & de får indsigt i hvem og hvad der har forsøgt at ramme dem.
Endelig lægges forskellige beskyttende lag ind i deres krop og sind. 


Se mere...

 

Baggrund for hjemmeside og klinik

Denne side er oprettet til dig, der ikke kan få hjælp på normal vis, fordi der er noget, der bremser eller står i vejen/modarbejder indefra.... 


Eller til dig, der føler, at der ikke er nogen behandling, hverken almindelig eller alternativ, der virker på dig...


Den er også til dig, der bare er nysgerrig og søgende i dit liv - og mangler at finde vejen...


Eller til dig, der føler, at det hele altid er op ad bakke i dit liv og der er noget i dig, der tapper dig indefra...


Endelig er den til dig, der lider af uforklarlige lidelser og smerter.....

HVAD KLIENTER SIGER

Jeg tror normalt ikke på den slags hokus pokus, men Helen førte mig tilbage til et tidligere liv, hvor min smerte  opstod og befriede mig for den - det lettede fra samme øjeblik...


N.N.

Uhyggelig tanke at de har været derinde og bestemt i mit liv. Men nu har jeg mod på livet igen :-)


KW

Sjælerensninger gennem hypnoterapi nu også over Skype

Bor du langt fra os kan du vælge  at få  hypnose for sjælerensning over Skype.

Du kan se mere om, hvordan skypehypnosen foregår her.

Skype Hypnose

Sådan foregår det

 

Få vores nyhedsbrev
Viden,nyheder, gratis materiale og rabatter i vore klinikker
Vi respekterer dit privatliv.